O firmě

Naše chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. vznikla 1.1.2010. Byla zřízena Oblastní charitou Uherské Hradiště k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. U nás jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením typu epilepsie, neslyšící, s poúrazovými a pooperačními trvalými následky.

Chráněnou dílnu tvoří pracoviště šicí dílny a prodejny. Prodej výrobků je prováděn v sídle chráněné dílny na ulici Svatováclavská 433 (v areálu bývalé jídelny Chybík) a prodejně dílny na ulici Otakarova 108, kde nabízíme nejen naše výrobky, ale také výrobky jiných chráněných dílen a nakupované zboží.

Naše výrobky jsou zaměřeny především pro děti a získávají své jméno nejenom v okolí Uh. Hradiště, ale i v celé naší republice. Dodáváme do obchodů v ČR, další odbyt našich výrobků zajišťujeme účastí na různých řemeslných jarmarcích, vánočních a velikonočních trzích. Z dalších větších akcí, na kterých se prezentuje naše dílna, jsou různé prodejní výstavy chráněných dílen jako např. v Jedličkovém ústavu v Praze nebo výstavách zaměřených pro děti na veletržním výstavišti v Brně. Spolupracujeme s řadou mateřských škol, kde pořádáme prodejní výstavy. Na těchto akcích sklízí naše výrobky úspěch a obdiv.

V případě zájmu uspořádání akce tohoto charakteru, nás kontaktujte.