Ochrana osobních údajů.

Chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. Uherské Hradiště (dále jen „CHD“ jako provozovatel internetového obchodu zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a nařízením EU č. 2016/679 jinak známým jako GDPR (dále jen „Nařízení EU“), které v některých oblastech úpravu Zákona nahradí.

Kupující vyplněním objednávkového tiskopisu a odesláním prostřednictvím e-shopu CHD souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Naše CHD zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu údajů obsažených v tomto tiskopise. Jedná se zejména o jméno a příjmení, popřípadě název firmy, e-mail, tlf.číslo, u firem IČO a DIČ, adresa bydliště, sídlo firmy a dodací adresa.

Výše uvedené osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací. Vyplněné objednávkové tiskopisy jsou uloženy v písemné a elektronické formě na nezbytně nutnou dobu a to nejdéle po dobu tří let a pak jsou skartovány a elektronicky vymazány.

Veškeré údaje získané od zákazníků užívá CHD výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představuje externí přepravní společnost GEIS, které jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Pokud zákazník nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, má právo požádat písemnou formou CHD o jejich vymazání z databáze zákazníků. Tyto osobní údaje budou vymazány nejpozději do 3 dnů od doručení Vaší písemné žádosti.